Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń o pow. 405,0 m2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Postępowanie na wybór najemcy pomieszczeń o pow. 405,0 m2

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na wybór najemcy pomieszczeń o pow. 405,0 m2 w budynku zlokalizowanym przy
ul. Botanicznej 1 w Poznaniu.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta – ul. Botaniczna 1” należy składać w terminie do 20.02.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

WYDZIAŁY