Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na wybór dzierżawcy parkingu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenie - postępowanie ofertowe na wybór dzierżawcy parkingu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniuna wybór dzierżawcy gruntu przy ul. Wołyńskiej/Wojska Polskiego w Poznaniu z przeznaczeniem na parking o powierzchni 2000,00 m2.

Oferty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Oferta na wybór dzierżawcy gruntu o pow. 2000,0 m2 należy składać w terminie do 27.03.2023 roku do godz. 14:00 w Dziale Gospodarowania Nieruchomościami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, pok. 405 i 406.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania znajdują się w załączniku do ogłoszenia
oraz udzielane są pod numerem telefonu: (61) 8466155.

WYDZIAŁY