Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat z 7 kwietnia 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat z 7 kwietnia 2022 r. o licencjach WBN i programach publikowania otwartego

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 marca 2022 r. odbyło się spotkanie ICM z władzami Ministerstwa Edukacji i Nauki, na którym został omówiony plan finansowania programu WBN w 2022 r.

Ministerstwo poinformowało, że nie jest w stanie zapewnić środków w wysokości wnioskowanej przez ICM na kontynuację wszystkich dotychczasowych licencji z uwzględnieniem wzrostów cen oczekiwanych przed wydawców, aktualnego ryzyka wahań kursów walut oraz konieczności stosowania z ostrożności podstawowej stawki VAT dla e-czasopism kupowanych przez ICM bezpośrednio od wydawców zagranicznych. Tym bardziej brakuje środków na rekomendowane przez ICM oraz szereg przedstawicieli środowiska naukowego przywrócenie dostępu do pełnej kolekcji czasopism Freedom w ramach licencji krajowej Elsevier oraz uruchomienie programu publikowania otwartego w ramach licencji krajowej Wiley.

 

Ministerstwo zdecydowało, że wszystkie licencje krajowe i konsorcyjne będą kontynuowane w 2022 r., ale ich koszt musi zostać ograniczony. W szczególności Ministerstwo oczekuje, że ceny licencji konsorcyjnych, które mają być kupowane w 2022 r. na podstawie nowych umów, zostaną zamrożone na poziome z 2021 r., natomiast koszty trzech największych licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley zostaną znacząco zmniejszone, tak aby dopasować całkowity koszt licencji WBN w 2022 r. do całkowitej kwoty dofinansowania zaplanowanej przez MEiN. Niestety ograniczenie kosztów tych licencji może się wiązać z ograniczeniem zakresu dostępnych tytułów i ograniczeniem liczby artykułów w programach publikowania otwartego. ICM nie może jednak udzielić na razie żadnych bardziej szczegółowych informacji, bo

 

Ministerstwo nie określiło szczegółowych wytycznych i oczekuje od wydawców propozycji do negocjacji. Jeśli oferty licencji konsorcyjnych i krajowych uda się uzgodnić z wydawcami i Ministerstwem przed końcem kwietnia br, to umowa pomiędzy Ministerstwem a UW o finansowaniu programu WBN w 2022 r., będzie mogła być podpisana w końcu maja 2022 r.

 

Z treścią komunikatu można zapoznać się pod LINKIEM 

 

 

WYDZIAŁY