Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Komunikat nr 10 Koordynatorki działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komunikat nr 10 Koordynatorki działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Minął prawie rok od pierwszych działań, jakie społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęła na rzecz walki z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Wraz z upływem czasu, wbrew naszym oczekiwaniom, sytuacja staje się mniej stabilna i coraz większa liczba instytucji, które bezpośrednio zaangażowane są w diagnostykę, leczenie oraz zapobieganie COVID-19, potrzebuje wsparcia.

Minął prawie rok od pierwszych działań, jakie społeczność akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podjęła na rzecz walki z pandemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Wraz z upływem czasu, wbrew naszym oczekiwaniom, sytuacja staje się mniej stabilna i coraz większa liczba instytucji, które bezpośrednio zaangażowane są w diagnostykę, leczenie oraz zapobieganie COVID-19, potrzebuje wsparcia.

 

W zapobieganiu zachorowaniu na COVID-19 najskuteczniejsze są masowe szczepienia. Żeby program szczepień był skuteczny musi być realizowany zgodnie z planem, w możliwie krótkim czasie. W chwili obecnej, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich dziennie szczepionych jest około 1 200 - 1 300 osób. Planuje się zwiększenie tej liczby do około 2 500 osób na dzień, co wymaga zorganizowania dobrego i sprawnego zespołu, w tym także wolontariuszy.

 

W związku z powyższym poszukujemy chętnych pracowników, doktorantów oraz studentów, którzy chcieliby wesprzeć, w formie wolontariatu, prace realizowane na terenie MTP podczas szczepień przeciwko COVID-19.

Do zadań wolontariuszy należy pomoc w obsłudze ruchu na terenie hali szczepień, regulacja kolejek do punktów szczepień, pomoc informacyjna dla osób zgłaszających się do szczepień, a także wykonywanie czynności o charakterze przygotowawczym.

Szczepienia odbywają się przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 08.00 do 20.00. W tym czasie wolontariusze pracują według następującego czterogodzinnego schematu: 08.00 - 12.00, 12.00 -16.00, 16.00 - 20.00, minimum 4 godziny raz w tygodniu, według wcześniej ustalonego harmonogramu.

 

Osoby, które zdecydują się wesprzeć akcję wolontariatu zostaną przeszkolone pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwego postępowania epidemiologicznego oraz zasad przestrzegania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. Wolontariat będzie odbywał się na podstawie porozumienia pomiędzy wolontariuszem a Szpitalem Klinicznym Przemieniania Pańskiego UM w Poznaniu, który organizuje szczepienia na terenie MTP. Planowany termin rozpoczęcia akcji – początek kwietnia.

 

Dla wybranych kierunków studiów realizowanych w UPP istnieje możliwość zaliczenia wsparcia udzielonego Szpitalowi w poczet obowiązkowych praktyk studenckich.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w akcji wolontariatu proszę o kontakt mailowy: joanna.zeyland@up.poznan.pl

 

Joanna Zeyland
Koordynatorka działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2

WYDZIAŁY