Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XI edycja konkursu na najlepszą pracę twórczą | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XI edycja konkursu na najlepszą pracę twórczą

Oddział PAN w Poznaniu ogłosił XI edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2022 r

XI edycja konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą

Uprzejmie informuję, że Oddział PAN w Poznaniu ogłosił XI edycję konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2022 r., której wiodącym autorem jest doktorant z Wielkopolski lub Ziemi Lubuskiej. Konkurs ten przeprowadzony będzie w pięciu obszarach tematycznych, tożsamych z nazwami wydziałów PAN:
- nauki humanistyczne i społeczne,
- nauki biologiczne i rolnicze,
- nauki ścisłe i nauki o Ziemi,
- nauki techniczne,
- nauki medyczne.
Pięcioosobowe zespoły oceniające dla ww. obszarów będą nominowały do nagrody po jednej pracy naukowej. Laureaci uzyskają nagrody pieniężne. Ponadto każdy zespół oceniający będzie mógł przedstawić jedną pracę do wyróżnienia bez nagrody pieniężnej. Wszyscy laureaci otrzymają dyplomy przyznane przez Prezydium Oddziału PAN w Poznaniu i zatwierdzone przez Prezesa PAN, Prof. Marka Konarzewskiego. Laureaci nagród pieniężnych zostaną także zaproszeni do wygłoszenia krótkich komunikatów na temat nagrodzonej pracy na Zgromadzeniu Ogólnym Oddziału PAN w Poznaniu.

Wnioski mogą być zgłaszane do biura Oddziału PAN w Poznaniu drogą elektroniczną (na adres kamila.sobkowska@pan.pl) w terminie do 10 marca 2023 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu (regulamin oraz formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie www Oddziału (http://poznan.pan.pl/).
Ubiegłoroczna edycja konkursu cieszyła się sporym zainteresowaniem ze strony młodych naukowców, a prezentacja nagrodzonych prac była okazją do promocji ciekawych wyników i ich autorów.  W związku z tym gorąco proszę o upowszechnienie tej informacji.
 
 Z wyrazami szacunku,
 
Prof. dr hab. Marek Świtoński, 
czł. rzeczywisty, Prezes Oddziału 
 

ZałącznikRozmiar
Plik formularz_2023.docx48.48 KB
PDF icon regulamin_konkursu_2023.pdf146.18 KB

WYDZIAŁY