Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ankieta | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ankieta

W imieniu zespołu koordynatorów ds. Covid-19 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwracamy się do Was z prośbą o udział w krótkiej anonimowej ankiecie, której celem jest rozpoznanie nastrojów w środowisku studenckim dotyczących szczepień, w szczególności rzeczywistego rozkładu powodów, dla których część osób odmawia lub odwleka zaszczepienie się. Wiedza ta będzie przydatna podczas projektowania i profilowania ewentualnych dalszych działań zmierzających do zwiększenia poziomu zaszczepienia wśród Studentów.

Szanowna Studentko! Szanowny Studencie!

W imieniu zespołu koordynatorów ds. Covid-19 Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich zwracamy się do Was z prośbą o udział w krótkiej anonimowej ankiecie, której celem jest rozpoznanie nastrojów w środowisku studenckim dotyczących szczepień, w szczególności rzeczywistego rozkładu powodów, dla których część osób odmawia lub odwleka zaszczepienie się. Wiedza ta będzie przydatna podczas projektowania i profilowania ewentualnych dalszych działań zmierzających do zwiększenia poziomu zaszczepienia wśród Studentów.

Treść załączonej ankiety została uzgodniona z Przewodniczącym Parlamentu Studentów RP oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki.

 

https://formularze.up.poznan.pl/covid/ankieta

 

prof. UPP Joanna Zeyland

Koordynator działań UPP wspierających zwalczanie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. 

 

WYDZIAŁY