Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility II edycja języka migowego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

II edycja języka migowego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (studentów, doktorantów, pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych) do udziału w II edycji kursu języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym.

Serdecznie zapraszamy członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (studentów, doktorantów, pracowników naukowych, dydaktycznych, administracyjnych) do udziału w II edycji kursu języka migowego (PJM) na poziomie podstawowym.

 

Kurs będzie obejmował łącznie 75 godzin lekcyjnych, z czego 52 godziny przeznaczone będą tylko i wyłącznie na naukę języka migowego. Pozostałe zajęcia dotyczyć będą komunikacji z osobą zależną, praktycznych aspektów zawodu opiekuna, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz seksualności osób z niepełnosprawnościami.

 

Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach nie przekraczających 15 osób (w każdej z grup), w godzinach przedpołudniowych (grupa A) i popołudniowych (grupa B). Ze względu na zagrożenie epidemiczne większość zajęć odbywać się będzie online. Po zakwalifikowaniu się na kurs każdy z Państwa otrzyma maila z wszystkimi instrukcjami dotyczącymi uczestnictwa w kursie.

 

Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę.

 

Kurs zakończony będzie egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają certyfikat.

 

Zgłoszenia prowadzone będą za pomocą załączonego formularza rekrutacyjnego, który należy przesyłać w terminie do 14 października 2021 r. do p. dr Sylwii Graja-Zwolińskiej

sylwia.graja-zwolinska@up.poznan.pl

 

Do zgłoszenia wymagane jest zdjęcie, które będzie umieszczone na tablo podsumowujące II edycję kursu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 848 73 75

Liczba miejsc ograniczona!

 

Ważne:

Warunkiem dopuszczenia uczestnika kursu do egzaminu będzie frekwencja na poziomie 90 % godzin zajęć. Zachęcamy jednak do odrabiania nieobecności w grupie równoległej, co pozwoli Państwu na uzupełnienie wiadomości z danego bloku tematycznego.

 

Załączniki:

  1. Formularz zgłoszeniowy.
  2. Harmonogram zajęć.
  3. RODO

 

WYDZIAŁY