Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z ochroną środowiska i przyrody | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z ochroną środowiska i przyrody

Wojewoda Wielkopolski ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego.

Wojewoda Welkopolski ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce związanej z szeroko rozumianą ochroną środowiska i przyrody w dziedzinie rolnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej i zagospodarowania przestrzennego na obszarze województwa wielkopolskiego.

 

Celem Konkursu jest: odpowiedź na wyzwania współczesnego świata jakimi są dbałość o środowisko naturalne oraz uwrażliwienie Wielkopolan na konieczność podjęcia oddolnej pracy na rzecz ochrony środowiska; zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego tematyką będącą przedmiotem prac konkursowych; rozwijanie badań naukowych i upowszechnianie rzetelnej wiedzy w tym zakresie; wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej na temat związany m.in. z monitoringiem środowiska przyrodniczego w kontekście analiz, dających podstawy do dalszych prac związanych z poprawą stanu środowiska i ochrona różnorodności biologicznej

 

Termin zgłaszania prac do I Edycji Konkursu upływa w dniu 31 grudnia 2021 r

 

Szczegółowe informacje o konkurie oraz jego regulamin znajdują się załączniku oraz na stronie www 

 

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin konkursu213.65 KB

WYDZIAŁY