Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską"

Miasto Poznań organizuje XIX edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską." 

Miasto Poznań organizuje XIX edycję konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską" i „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę magisterską." 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie obronione w latach 2021-2022 na poznańskich uczelniach i w instytucjach naukowych, z dziedzin i dyscyplin nauki, które mogą znaleźć zastosowanie w funkcjonowaniu, rozwoju lub promocji Poznania. Miasto pragnie w ten sposób włączać młodych naukowców w prace na rzecz miasta oraz promować osiągnięcia naukowe poznańskiego ośrodka akademickiego. 

Zarówno w kategorii prac doktorskich, jak i magisterskich Kapituła Nagrody przyzna po trzy równorzędne nagrody pieniężne oraz wyróżnienia. 
 

Wnioski konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie przez autorki/autorów prac lub przez Rektora danej Uczelni do 15 listopada br. 
 

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne są na stronie internetowej Miasta Poznania www.poznan.pl/studia.

 

 

 

 

 

WYDZIAŁY