Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkania wydziałowe Erasmus+ | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkania wydziałowe Erasmus+

Wraz z początkiem roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na spotkania wydziałowe dotyczące programu Erasmus+, podczas których będzie można dowiedzieć się o programie, jego założeniach, celach,  a także znaleźć odpowiedzi i wskazówki na pytania: Dokąd wyjechać na studia/praktyki? Jak wybrać uczelnię partnerską? Jakie jest dofinasowanie wyjazdu? Jakie wygląda procedura kwalifikacyjna i jakie kryteria trzeba spełnić aby uczestniczyć w wymianie?

Wraz z początkiem roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów na spotkania wydziałowe dotyczące programu Erasmus+, podczas których będzie można dowiedzieć się o programie, jego założeniach, celach,  a także znaleźć odpowiedzi i wskazówki na pytania: Dokąd wyjechać na studia/praktyki? Jak wybrać uczelnię partnerską? Jakie jest dofinasowanie wyjazdu? Jakie wygląda procedura kwalifikacyjna i jakie kryteria trzeba spełnić aby uczestniczyć w wymianie?

 

Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

 

Pierwsze spotkania wydziałowe już na początku stycznia - na Wydziale Leśnym i Technologii Drewna odbędzie 7 stycznia 2021 roku o godzinie 12 on-line na platformie MS Teams, a na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu – 5 stycznia 2021 roku o godzinie 11.00 na platformie Zoom.

 

Terminy i szczegóły tych oraz pozostałych spotkań będzie można znaleźć na stronach wydziałowych oraz www.erasmusplus.up.poznan.pl.

 

 

Przypominamy również o trwającej do 31 stycznia br. rejestracji zainteresowanych studentów I i II stopnia na wyjazdy w roku akademickim 2020/2021 w okresie (wrzesień 2021-lipiec 2022).

 

Zachęcamy także do zapoznania się z PREZENTACJĄ dotyczącą programu Erasmus+.

 

WYDZIAŁY