Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu uprzejmie informuje o możliwości składania do dnia 20 października 2020 r. wniosków o przyznanie stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii uczeń oraz w kategorii student.

Zasady udzielania ww. stypendium uczniom szkół ponadpodstawowych, słuchaczom kolegium pracowników służb społecznych oraz studentom szkół wyższych zamieszkującym na stałe na terenie Województwa Wielkopolskiego dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - www.umww.pl (zakładka: Urząd/ Departamenty /Departament Edukacji i Nauki/ Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego).

WYDZIAŁY