Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

Departament Edukacji i Nauki serdecznie zaprasza do składania wniosków o Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w roku 2023.

Stypendium w kategorii „Uczeń” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia, gratyfikującego uczniów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. Jest przyznawane uczniom uczącym się w szkołach ponadpodstawowych na terenie województwa wielkopolskiego oraz absolwentom tych szkół kończącym naukę w roku składania wniosku. Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są dyrektorzy szkół lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania uczniom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego”.

Stypendium w kategorii „Student” ma charakter szczególnego wyróżnienia za wybitne osiągnięcia gratyfikującego studentów, którzy osiągnęli znaczący sukces związany z nauką. O stypendium mogą ubiegać się studiujący w uczelniach na terenie województwa wielkopolskiego studenci i absolwenci, kończący uczelnię w roku składania wniosku kierunków z dziedziny:

  1. nauk humanistycznych
  2. nauk inżynieryjno-technicznych
  3. nauk medycznych i nauk o zdrowiu
  4. nauk rolniczych
  5. nauk społecznych
  6. nauk ścisłych i przyrodniczych
  7. nauk teologicznych
  8. sztuki.

 

Do składania wniosków o przyznanie stypendium uprawnieni są rektorzy uczelni lub upoważnione przez nich osoby. Szczegółowe informacje znajdują się w „Regulaminie przyznawania studentom stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego” - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (umww.pl).

Wnioski o stypendia naukowe w kategorii „Uczeń” oraz w kategorii „Student” można składać w terminie od  01.09.2023r. do 20.10.2023 r.

 

WYDZIAŁY