Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2023 Termin składania wniosków do Działu Rozwoju Uczelni upływa 24 października 2022. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej – Program Start 2023 Termin składania wniosków do Działu Rozwoju Uczelni upływa 24 października 2022.

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że został otwarty nabór wniosków do konkursu w programie START 2023.

 

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, że został otwarty nabór wniosków do konkursu w programie START 2023.

 

Jest to roczne stypendium dla młodych uczonych (pracowników i doktorantów), przyznawane za wybitne osiągnięcia naukowe w drodze konkursu dla osób, które nie przekroczyły wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 31-32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych i innych).

 

Termin składania wniosków do FNP o przyznanie stypendium upływa 31 października 2022 roku.

 

Wnioskodawcą jest Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz.  

Wnioski, które uzyskały poparcie Dziekana, wypełnione elektronicznie i wydrukowane (bez publikacji) należy składać w Dziale Rozwoju Uczelni (pok. 306 w budynku Collegium Maximum) do 24 października br. 

Opis programu START i rejestracja kandydatów odbywa się za pośrednictwem strony Fundacji na rzecz Nauki Polskiej  https://www.fnp.org.pl/oferta/start/

 

Młodych naukowców zainteresowanych udziałem w konkursie uprzejmie informujemy, że należy zapoznać się z Regulaminem Programu Start Instrukcją przygotowania wniosku umieszczonymi na stronie programu https://www.fnp.org.pl/nabor-wnioskow-do-konkursu-start-2023/

 

Poniżej link do odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w programie START:

https://www.fnp.org.pl/assets/Odpowiedzi_na_cz%C4%99ste_pytania_2022.pdf

 

 

WYDZIAŁY