Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nagroda Naukowa Miasta Poznania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nagroda Naukowa Miasta Poznania

Realizowana jest kolejna edycja przyznawanej corocznie Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Realizowana jest kolejna edycja przyznawanej corocznie Nagrody Naukowej Miasta Poznania.

Prawo zgłaszania kandydatów do Nagrody Naukowej przysługuje: radnym Miasta Poznania; członkom Kapituły; dotychczasowym laureatom Nagrody Naukowej Miasta Poznania; działającym w Poznaniu: stowarzyszeniom i fundacjom zajmującym się nauką, szkołom wyższym, instytucjom i jednostkom naukowym.

 

Obowiązujące przy zgłaszaniu kandydatów do nagrody wnioski i formularze dostępne są na stronie internetowej bip.poznan.pl (zakładka - Opisy spraw - sprawy według Wydziałów). 

Wnioski należy przesłać drogą mailową (zarówno w formie skanu podpisanego, jak i w wersji edytowalnej) do dnia 30 kwietnia 2021 r. 

WYDZIAŁY