Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy na projekty badawcze

NCN - Nabór do projektów

Wnioski do konkursu należy składać do Działu Nauki w terminie do dnia 04 grudnia 2023 r. do godz. 15:00.

 

W trosce o jakość składanych projektów, szczególnie pod względem spełniania wymogów formalnych proszę o wyłącznie elektroniczne konsultowanie wniosków i kierowanie pytań na adres: milena.brudzinska@up.poznan.pl oraz terminowe przekazywanie dokumentów do Działu Nauki. 

 

 

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Piotr Goliński

 

Uczelniana procedura składania wniosków o finansowanie projektów badawczych:

 

Z uwagi na nabór wniosków tylko w wersji elektronicznej proszę o złożenie w Dziale Nauki następujących dokumentów:

  • 1 egzemplarza wniosku, który stanowi dokumentację wewnątrzuczelnianą (wniosek ostateczny, zablokowany, cały i kompletny),
  • potwierdzenie e-mailowe lub podpis z Sekcji ds. Aparatury Naukowo-Badawczej i Dydaktycznej o zaplanowanej aparaturze lub jej braku (wiadomość z taką informacją należy wydrukować i dołączyć do wniosku).

Wszelkie ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: agnieszka.polak@up.poznan.pl;

  • potwierdzenie e-mailowe od Pana Krzysztofa Gmerka konsultacji Planu Zarządzania Danymi (wiadomość z taką informacją należy wydrukować i dołączyć do wniosku).

Wszelkie ewentualne pytania w tej sprawie proszę kierować na adres: daneOA@up.poznan.pl;

  • potwierdzenie e-mail Kierownika Katedry lub Dziekana albo podpis akceptujący wniosek do złożenia (również wydruk e-mail);
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku przez osobę reprezentującą podmiot (załącznik bez podpisów);
  • 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia wniosku przez kierownika projektu z podpisem kierownika projektu.

 

Informuję, że dwa ostatnie załączniki, pojawiają się dopiero w momencie zablokowania wniosku w zakładce „wysyłka elektroniczna” i tam są do pobrania.

 

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie ZSUN/OSF (Zintegrowany System Usług dla Nauki Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl po uzyskaniu akceptacji Działu Nauki w terminie ustanowionym przez NCN tj. do dnia 15 grudnia 2023 r. do godz. 16:00.

 

Tabela zawierająca dane jednostki niezbędne do wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego dostępna jest tutaj (Pracownik – Repozytorium dokumentów – Dział Nauki – Projekty badawcze – Formularz danych jednostki od września 2020).

ZałącznikRozmiar
PDF icon konkurs_ncn_sonata_opus_grudzien_2023.pdf226.48 KB

WYDZIAŁY