Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców

Dział Rozwoju Uczelni uprzejmie informuje, o możliwości składania w terminie od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. wniosków o przyznanie stypendium Ministra dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się wybitnymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Ogłoszenie Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

O stypendium mogą ubiegać się doktoranci oraz nauczyciele akademiccy, którzy nie posiadają stopnia doktora lub posiadają stopień doktora, ale od uzyskania stopnia nie upłynęło 7 lat, i są zatrudnieni w UPP.

 

Do 28 grudnia 2022 r. należy przesłać na skrzynkę mailową dzial.rozwoju@up.poznan.pl:

  1. wygenerowany wniosek,
  2. skan podpisanego oświadczenia młodego naukowca stanowiącego załącznik
    do wniosku
  3. poparcie dziekana w przypadku pracowników lub kierownika SD/dyrektora SD
    i promotora/opiekuna w przypadku doktorantów.

 

Wniosek o przyznanie stypendium wypełnia kandydat w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki, Obsługa Strumieni Finansowania (system OSF) https://osf.opi.org.pl/app/ po zalogowaniu jako redaktor wniosku. https://osf.opi.org.pl/

 

Podpis elektroniczny na wniosku składa Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Roman Gornowicz na podstawie pełnomocnictwa JM Rektora. Podpisany wniosek wraz z pełnomocnictwem zostanie odesłany zwrotnie do kandydata.

 

Szczegółowe informacje, wniosek i oświadczenie (aktywne formularze) znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-edukacji-i-nauki-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-2022-r-konkurs-smn18

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 428).

 

 

 

 

WYDZIAŁY