Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Weź udział w Programie PKD! | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Weź udział w Programie PKD!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programu PKD - Podnoszenia Kompetencji Dydaktycznych Kadry Uczelni. Program skierowany jest do nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Oferta programu jest dostosowana do aktualnej sytuacji, a część wsparcia jest realizowana w sposób zdalny. Uczestnictwo w takiej formie nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat korzystania z danej aplikacji.

 

Cel programu

Celem projektu jest trwała poprawa efektywności kształcenia studentów dzięki specjalistycznym szkoleniom.  W programie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Przyrodniczego, w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20. lipca 2018 r., którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne.

 

Ścieżki Wsparcia w Programie

Każdy uczestnik/czka Programu weźmie udział w jednej z trzech dostępnych Ścieżek Wsparcia. Atrakcyjne formy szkoleń zostaną zaplanowane w sposób indywidualnie dopasowany do Uczestnika/czki.

 

W ramach projektu oferujemy specjalistyczne szkolenia podnoszące jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć dydaktycznych, spotkanie z career coachem, który pomoże Uczestnikowi/czce w doborze właściwej Ścieżki Wsparcia. Dodatkową propozycją jest cykl kursów językowych, a także możliwość udziału w stażach zagranicznych i krajowych w najlepszych uczelniach i instytucjach.

 

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju wszystkie formy wsparcia zostaną zrealizowane w sposób pozwalający na zachowanie bezpieczeństwa chroniącego Państwa zdrowie i życie. Część szkoleń oraz indywidualne spotkania z career coachem będą możliwe do przeprowadzenia w sposób zdalny. Sytuacja jest stale monitorowana, a podejmowane działania są dostosowywane do obowiązującego prawa.

 

Termin rekrutacji: 27.04.2020 r. – 31.05.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po Projekcie, w którym znajdują się szczegółowe opisy szkoleń, harmonogram Programu, a także informacje na temat rekrutacji. Przewodnik oraz formularz rekrutacyjny dostępne są na stronie internetowej projektu.

 

Program jest realizowany w ramach projektu „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Kontakt:

Zespół Projektu Dział ds. Funduszy Strukturalnych

dydaktycy.pkd@up.poznan.pl

WYDZIAŁY