Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach konkursu na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach konkursu na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjności 4.0"

Nowy termin składania Wniosków konkursowych to 12.07.2023 r. (najbliższa środa) godz. 15:00.

 

logotypy.png

Szanowni Państwo, z przyczyn niezależnych od działań Centrum Innowacji i Transferu Technologii związanych z procedurą ubiegania się o zwiększenie dofinansowania przyznawanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na realizację projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” informujemy, iż:

skróceniu ulega pierwotny termin składania Wniosków konkursowych na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w projekcie „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach naboru ogłoszonego w dniu 07.07.2023 r.

 

 

Nowy termin składania Wniosków konkursowych to 12.07.2023 r. (najbliższa środa) godz. 15:00.

 

Dokumenty konkursowe, w tym wniosek konkursowy i regulamin konkursu znajdują się na stronie:

https://ciitt.up.poznan.pl/projekty/inin-4-0/konkurs

 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

WYDZIAŁY