Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Badanie z zakresu równego traktowania i atmosfery w miejscu pracy i nauki w 2023 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Badanie z zakresu równego traktowania i atmosfery w miejscu pracy i nauki w 2023

Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w badaniu, które jest narzędziem oceny sytuacji społecznej w miejscu pracy i nauki z perspektywy różnych zachowań niestosownych, w tym mobbingu czy dyskryminacji.

Badanie prowadzone jest pod kierownictwem Pełnomocnika Rektora ds. Równego Traktowania i Zespołu ds. Planu Równości Płci. Ankieta została podzielona na trzy duże działy związane z różnymi obszarami funkcjonowania w miejscu pracy i nauki. Badanie jest anonimowe i służy przygotowaniu raportu obrazującego sytuację w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (UPP) w 2023 r.

Czas: 5-10 min.

Ankieta jest dostępna po zeskanowaniu kou QR 

lub

kliknięciu w link - https://forms.gle/g5wdjRZbsSRFEFk29

WYDZIAŁY