Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjnosci 4.0" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs na prowadzenie prac przedwdrożeniowych w ramach projektu "Inkubator Innowacyjnosci 4.0"

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  w ramach realizowanego projektu pt. „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukoprzedsiębiorstwach” ogłasza w dniu 1 września 2022 r. konkurs na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 75 tysięcy złotych netto). Termin naboru wniosków: od 1 do 21 września 2022 r.

 

Centrum Innowacji i Transferu Technologii uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  

w ramach realizowanego projektu pt. „Inkubator Innowacyjności 4.0” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z programu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” 

ogłasza w dniu 1 września 2022 r.

 

KONKURS

 

na prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy. Kwota dofinansowania projektu: do 100 tysięcy złotych netto (preferowane projekty do 75 tysięcy złotych netto). Termin naboru wniosków: od 1 do 21 września 2022 r.

Zgłoszenia od dnia 1 września 2022 r. prosimy przesyłać w pierwszej kolejności w formie elektronicznej (wersja Word) na adres mailowy: inin@up.poznan.pl. Centrum zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia z Uczestnikiem Projektu na etapie oceny formalnej negocjacji w zakresie zasadności i kwalifikowalności zaplanowanych wydatków. W przypadku pozytywnej oceny formalnej Wniosku Uczestnik Konkursu składa go niezwłocznie w wersji pisemnej w siedzibie Centrum.

Uczestnicy Konkursu: pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej 1 osoba jest pracownikiem Uniwersytetu. Członkami zespołów naukowo-badawczych mogą być również uczestnicy studiów doktoranckich oraz studiów I i II stopnia, a także inne osoby np. absolwenci Uniwersytetu.

Dodatkowo informujemy, iż list intencyjny w formie dostępnej w załączniku może zostać zastąpiony informacją mailową, potwierdzającą wstępne zainteresowanie firmy nabyciem praw do opracowywanej technologii, otrzymaną od osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Ponadto zapraszamy wszystkich zainteresowanych na SZKOLENIE dotyczące przygotowania Wniosku o dofinansowanie projektu prac przedwdrożeniowych realizowanego w ramach projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Odbędzie się ono w dwóch terminach (do wyboru), tj. w dniu 6 września 2022 r. o godz. 14:00 oraz w dniu 13 września 2022 r. o godzinie 10:00. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formacie on-line za pomocą platformy MS Teams. Szczegóły znajdziecie Państwo w zakładce SZKOLENIA.

 

Jednocześnie rekomendujemy wcześniejszą konsultację z Centrum celem prawidłowego przygotowania dokumentacji konkursowej, w szczególności poprawnego skonstruowania harmonogramu rzeczowo-finansowego prac przedwdrożeniowych. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają Brokerzy Innowacji w projekcie pn. „Inkubator Innowacyjności 4.0”:

 

Mariusz Lesiecki 

mail: inin@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 66

kom. 507 980 177

 

Piotr Sajna

mail: piotr.sajna@up.poznan.pl

tel. 61 846 62 65

kom. 797 595 442

 

  Dokumenty konkursowe znajdują się na stronie CIiTT w zakładce KONKURS.

 

Projekt 'inkubator Innowacyjności 4.0” jest współfinansowany ze środków finansowych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

 

 

WYDZIAŁY