Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE w roku 2021 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE w roku 2021

W dniu 14 lipca 2021 rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE w roku 2021.

W dniu 14 lipca 2021 rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu LIFE w roku 2021.

 

LIFE jest jedynym programem finansowania UE poświęconym wyłącznie środowisku, klimatowi i energii. Program LIFE pomoże Europie osiągnąć założone priorytety, przyczyniając się do: przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym, efektywną energetycznie, opartą na energii odnawialnej i neutralną dla klimatu.

 

Program LIFE zarządzany jest przez Komisję Europejską, za pośrednictwem Agencji Wykonawczej CINEA: https://cinea.ec.europa.eu/life_pl

Beneficjentem Programu LIFE może być każdy podmiot (jednostki, podmioty i instytucje publiczne lub prywatne) zarejestrowany na terenie państwa należącego do UE.

Całkowity budżet Programu LIFE na lata 2021-2027 wynosi 5,432 mld euro, w tym na działania na rzecz środowiska – 3,488 mld euro oraz na rzecz klimatu – 1,944 mld euro.

Standardowe dofinansowanie projektu LIFE przez Komisję Europejską wynosi do 60% wartości kosztów kwalifikowanych, a w przypadku projektów przyrodniczych do 75% (w przypadku projektów służących gatunkom i siedliskom priorytetowym/zagrożonym). 

Wspierane projekty powinny dotyczyć innowacyjnych rozwiązań i technologii o wyraźnym wpływie środowiskowym, badania naukowe mogą stanowić element projektu.

Projekty mogą być realizowanie indywidualnie, jak i w międzynarodowych konsorcjach. 

Z programu LIFE dofinansowuje się projekty, które testują i demonstrują rozwiązania środowiskowe lub wypełniają lukę między unijnymi programami badań i innowacji a tymi, które finansują wdrażanie na dużą skalę. Program LIFE odgrywa rolę katalizatora we wspieraniu projektów na małą skalę, którym ułatwia rozwój i zdobycie dofinansowania z innych źródeł. 
Program LIFE wspiera projekty w czterech obszarach: przyroda i różnorodność biologiczna, gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia, łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej, przejście na czystą energię. 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie !!!

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursach zapraszamy do kontaktu z:
Hanna Agacińska, tel.: 61 846 6196, hanna.agacinska@up.poznan.pl

 

 

WYDZIAŁY