Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nabór wniosków o nagrody i wyróżnienia Wydziału II PAN w 2023 r. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nabór wniosków o nagrody i wyróżnienia Wydziału II PAN w 2023 r.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk przyjmuje wnioski o nagrody, wyróżnienia za wybitne odkrycia badawcze opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych lub za wybitną monografię naukową opublikowaną przez prestiżowe wydawnictwo zagraniczne lub krajowe oraz nadanie medalu im. Michała Oczapowskiego.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych Polskiej Akademii Nauk przyjmuje wnioski:

 

  1. o nagrody i wyróżnienia za wybitne odkrycia badawcze opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych lub za wybitną monografię naukową opublikowaną przez prestiżowe wydawnictwo zagraniczne lub krajowe;
  2. o nadanie Medalu im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i stosowanych nauk biologicznych osobie lub instytucji (uczelni, placówce naukowej, czasopismu naukowemu, z okazji jubileuszu).

 

„Regulamin nagród i wyróżnień Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN” oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się na stronie internetowej PAN pod adresem: Wydział II - Polska Akademia Nauk (pan.pl) (zakładka: regulaminy, wnioski).

Wnioski, przygotowane zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie, należy przesyłać na adres
Wydziału Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia br. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Regulamin - REGULAMIN_NAGRD_I_WYRNIE_Wydz._II_PAN_skan.pdf

WYDZIAŁY