Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ogłoszenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ogłoszenia

Komunikat dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych

Komunikat Działu Osobowego i Spraw Socjalnych   dla emerytowanych pracowników i rencistów Uniwersytetu Przyrodniczego dotyczący składania wniosków o pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Szanowni Państwo Emerytowani Pracownicy i Renciści Uniwersytetu Przyrodniczego;

Informuję, że w okresie od 8 kwietnia do 10 maja br. można wnioskować o pożyczki  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na następujące cele;

Zarządzenie JM Rektora UPP w sprawie uruchomienia Projektu PREIDUB

Uprzejmie informujemy, iż Jego Magnificencja Rektor prof. dr. hab. inż. Krzysztof Szoszkiewicz podpisał Zarządzenie nr 17/2024 z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie uruchomienia Projektu PREIDUB w ramach Strategii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB

Szkolenie informacyjne dotyczące realizacji Projektu PREIDUB

W imieniu Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr. hab. Piotra Golińskiego w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia realizacji Projektu PREIDUB - Strategia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w latach 2024-2026 w zakresie doskonalenia badań naukowych i prac rozwojowych w priorytetowych obszarach badawczych oraz analiz ukierunkowanych na opracowanie celów i założeń długoterminowego planu rozwoju uczelni na potrzeby przygotowania do udziału w następnym konkursie w ramach programu IDUB, finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zaprasza na szkolenie informacyjne on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Strony

Subskrybuj RSS - Ogłoszenia

WYDZIAŁY