Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 99 urodziny Profesora Kazimierza Urbańskiego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

99 urodziny Profesora Kazimierza Urbańskiego

25 stycznia 2018 roku, w dniu 99 urodzin Profesora Kazimierza Urbańskiego,  Magnificencja Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul, Dziekan Wydziału Leśnego prof. dr hab. Piotr Łakomy oraz pracownicy Katedry Hodowli Lasu oraz Katedry Siedliskoznawstwa i Ekologii Lasu odwiedzili Profesora składając życzenia dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Profesor Kazimierz Urbański urodził się w 1919 roku w Kuźnicy Trzcińskiej pod Kępnem, w roku powołania Wszechnicy Poznańskiej i powstania Wydziału Rolniczo-Leśnego. Studia leśne na Wydziale Rolniczo-Leśnym odbył w latach 1937-1939 i 1945-1946. Brał udział w wojnie obronnej 1939 r. W czasie okupacji pracował w tartaku, a później w zarządzie Ordynacji Ks. Radolinów w Jarocinie. W latach 1945-1951 był zatrudniony w Okręgu Lasów Państwowych w Poznaniu jako kierownik drużyny urządzania lasu. W 1951 roku rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim w Katedrze Urządzania Lasu, a w 1953 roku przeszedł do Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu. W latach 1969-1970 Profesor był kierownikiem Katedry Szczegółowej Hodowli Lasu, a od 1970 do 1981 roku wicedyrektorem Instytutu Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa. Pełnił wiele funkcji w Uczelni, biorąc udział w pracach licznych rad, komitetów i towarzystw naukowych oraz zespołów roboczych IUFRO. Profesor Kazimierz Urbański jest autorem wielu publikacji naukowych i opracowań niepublikowanych, a także współautorem podręcznika Szkółkarstwo Leśne. Profesor wypromował 86 magistrów oraz 5 doktorów. 

Pragniemy złożyć wyrazy szczerego uznania i najwyższego szacunku dla osiągnięć Profesora Kazimierza Urbańskiego na wszystkich polach aktywności akademickiej, ale przede wszystkim wyrazy wdzięczności za ukształtowanie pokoleń leśników i pracowników nauki.

 

Prof. dr hab. Piotr Łakomy
 

WYDZIAŁY