Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ankieta skierowana do nauczycieli i doktorantów UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ankieta skierowana do nauczycieli i doktorantów UPP

Przyznawanie loga 'HR EXCELLENCE IN RESEARCH' jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii - Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie.

W związku z ubieganiem się naszego Uniwersytetu o uzyskanie logo 'HR EXCELLENCE IN RESEARCH' przyznawanego przez Komisję Europejską, przesyłam link do „Ankiety dotyczącej realizacji zasad zawartych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy Rekrutacji Naukowców” z uprzejmą prośbą o jej wypełnienie:

 

Przyznawanie loga 'HR EXCELLENCE IN RESEARCH' jest jednym z działań Komisji Europejskiej w ramach strategii - Human Resources Strategy for Researchers, nakierowanej na zwiększanie atrakcyjności warunków pracy i karier naukowców w Europie. Jest to odznaczenie nadawane z jednej strony jako wyróżnienie instytucji za podjęte działania na rzecz pracowników naukowych, a z drugiej jako zachęcenie jej do dalszych działań zmierzających ku dalszemu uatrakcyjnianiu warunków pracy i procesów rekrutacji naukowców. Komisja Europejska promuje instytucje, które uzyskały logo i premiuje pracowników tych instytucji wnioskujących o środki na badania naukowe. 
Ankieta ma na celu zbadanie Państwa opinii na temat warunków pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Analizą ankiet zajmie się Zespół ds. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, powołany przez JM Rektora prof. dr. hab. Jana Pikula zarządzeniem nr 50/2017 z dnia 10 maja 2017 r., który przeprowadza w Uczelni procedurę zgodną z wymogami Komisji Europejskiej, poprzedzającą wniosek o przyznanie logo 'HR EXCELLENCE IN RESEARCH'.
W związku z tym, że ‘Ankieta’ ma charakter anonimowy bardzo liczę na Państwa zaangażowanie na rzecz naszego Uniwersytetu i ponownie proszę o wypełnienie i odesłanie ankiety.

 

Z poważaniem 
Prof. dr hab. Roman Gornowicz
Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni 

WYDZIAŁY