Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UROCZYSTOŚĆ PROMOCJI DOKTORSKIEJ ORAZ WRĘCZANIA DYPLOMÓW DOKTORA HABILITOWANEGO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UROCZYSTOŚĆ PROMOCJI DOKTORSKIEJ ORAZ WRĘCZANIA DYPLOMÓW DOKTORA HABILITOWANEGO

Tradycyjnie podczas Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odbyła się uroczystość promocji doktorskiej oraz wręczania dyplomów doktora habilitowanego za rok akademicki 2018/2019. W tym roku 53 osoby odebrały dyplom doktora habilitowanego, a promocję uzyskało 57 doktorów. Podczas obchodów Dnia Patron Uczelni uhonorowane zostały również osoby zasłużone dla uczelni. 

 

„Dzisiejszy dzień jest wyjątkowym świętem dla naszej uczelni, łączącym dwie ważne uroczystości”. – mówił prof. dr hab. Jan Pikul, Rektor UPP witając zgromadzonych gości w sali audytoryjnej Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 22 listopada 2019 r. – „Nasza bogata historia i tradycja gromadzi nas w tym miejscu, aby wręczyć dyplomy doktora habilitowanego i doktora kolejnemu pokoleniu naukowców, którzy stają się kontynuatorami dzieła naszych przodków i budować będą przyszłość naszej Alma Mater oraz aby uhonorować osoby szczególnie zasłużone dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. A to wszystko w czas Jubileuszu 100-lecia Akademickich Studiów Rolniczo-Leśnych, który świętujemy na naszej Alma Mater w 2019 roku”.

W tym dniu pracownicy i osoby zasłużone dla uczelni odznaczone zostały: Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalności na rzecz rozwoju nauki, Medalami za Długoletnią Służbę (18 osób - Medalem Złotym, 8 osób - Medalem Srebrnym oraz 15 osób - Medalem Brązowym) oraz medalami Komisji Edukacji Narodowej nadanymi przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (7 pracowników). Medale wręczyła Wicewojewoda Wielkopolski pani Aneta Niestarawska wraz z Rektorem UPP prof. dr. hab. Janem Pikulem.

 

Kolejną grupę osób odznaczonych stanowiły osoby uhonorowane przez Międzyuczelniany Komitet do spraw Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego Medalem 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego (25 osób), a także Medalami Okolicznościowymi 100-lecia akademickich studiów rolniczo-leśnych, nadawanym pracownikom Uniwersytetu oraz innym osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego akademickich studiów rolniczo-leśnych (14 uhonorowanych). W dowód uznania dla zasług na rzecz rozwoju naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego UPP i jej dobrego imienia wręczone zostały także Medale „Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” (9 medali). Na koniec nastąpiło wręczenie Medali pamiątkowych „Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis” przyznawanych przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju rolnictwa, leśnictwa, gospodarki żywnościowej oraz terenów wiejskich, a także osobom zasłużonym dla kształcenia specjalistów w zakresie wymienionych wcześniej dziedzin gospodarki (12 medali).

 

W dalszej części uroczystości, poprowadzonej przez profesora UPP dr. hab. inż. Edwarda Roszyka, Prodziekana Wydziału Technologii Drewna, nastąpiło wręczenie dyplomów doktora habilitowanego i doktora oraz gratulacji pracownikom, którzy uzyskali awanse naukowe w roku akademickim 2018/2019. Dyplomy wręczał prof. dr hab. Jan Pikul Rektor UPP w asyście  prof. dr. hab. Romana Gornowicza, Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni oraz Dziekanów Wydziałów. Zgodnie z tradycją akademicką nowi doktorzy złożyli uroczyste ślubowanie, a tegoroczny wykład zatytułowany „Bańki mydlane w ogrodnictwie?” wygłosił prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesinski z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury krajobrazu.  

Oprawę muzyczną uroczystości zapewniły Chór Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu „Coro Da Camera” pod kierownictwem Daniela Iwanowskiego oraz Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator” pod kierownictwem Jędrzeja Strawy.

 

Więcej zdjęć można znaleźć w GALERII.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

 

fot. A. Domaszewicz

 

WYDZIAŁY