Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Homocysteine Mini-Conference Poznań 2019 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Homocysteine Mini-Conference Poznań 2019

Wydarzenie jest jednodniową konferencją, której organizatorem jest Zespół Profesora Jakubowskiego i Katedra Biochemii i Biotechnologii UPP. Profesor Jakubowski jest rozpoznawalnum w świecie liderem badań nad metabolizmem tiolaktonu homocysteiny oraz jego destrukcyjnego wpływu na strukture i funkcję białek oraz twórcą hipotezy, która zakłada, że tiolakton homocysteiny przez inicjowanie zakrzepicy i odpowiedzi autoimmunologicznej przyczynia się do występowania niedokrwienia mięśnia sercowego. 

 

Przedsięwzięcie kierowane jest do naukowców i lekarzy zainteresowanych tematyką metabolizmu homocysteiny i jej pochodnych oraz ich wpływu na zdrowie człowieka.

 

Termin: 26 września 2019 r. 

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Kolegium Rungego

WYDZIAŁY