Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Informacja dla studentów na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Informacja dla studentów na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Zadania Ministerstwa w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Konstytucja RP zapewnia szkołom wyższym autonomię, a zasady ich działania określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z nowelizacją z 2014 r.. Ministerstwo m.in. nadaje uprawnienia do prowadzenia kierunków, zajmuje się sprawami zgodności działania organów uczelni z przepisami praw i statutem.

WYDZIAŁY