Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kategoria naukowa "A" dla trzech wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kategoria naukowa "A" dla trzech wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W wyniku oceny działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Wydziały Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: Wydział Leśny, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu uzyskały kategorię naukową A.

W ocenie brano pod uwagę cztery podstawowe kryteria:

  • osiągnięcia naukowe i twórcze,
  • potencjał naukowy,
  • praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej,
  • pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Wśród prawie 1000 jednostek naukowych działających w 8 obszarach poddanych szczegółowej ocenie przez przedstawicieli środowiska naukowego zasiadających w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN) Wydział Leśny, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach oraz Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu znalazły się wśród 332 jednostek naukowych kategorii A.

Jak czytamy w doniesieniu z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiele uczelni polepszyło swoje wyniki, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwsze kryterium, czyli osiągnięcia naukowe i twórcze. Oceniano tam między innymi liczbę i jakość publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, a także monografii. Pomimo dużego zróżnicowania pomiędzy dziedzinami nauki, wyraźnie daje się zauważyć trend wzrostowy, a coraz więcej uczelni może pochwalić się bardziej prestiżowymi publikacjami.

Wyróżnionym wydziałom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nauka.gov.pl

 

Dział Marketingu i Komunikacji

Jolanta Węgiel, Wydział Leśny

 

WYDZIAŁY