Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Lista 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Lista 5% najlepszych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku akademickim 2015/2016

Miejsce w grupie 5% najlepszych absolwentów uprawnia do ubiegania się o umorzenie części kredytu studenckiego.
Zaświadczenie do banku wystawia Dział Studiów i Spraw Studenckich na pisemny wniosek zainteresowanego.

WYDZIAŁY