Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Międzyuczelniany konkurs na najlepszą pracę magisterską przygotowaną pod patronatem firmy BIOFARM | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Międzyuczelniany konkurs na najlepszą pracę magisterską przygotowaną pod patronatem firmy BIOFARM

Wzorem ubiegłego roku, Fundacja UEP ogłasza międzyuczelniany konkurs na najlepszą pracę magisterską przygotowaną pod patronatem firmy BIOFARM obronioną w roku akademickim 2016/2017, której przedmiot dotyczy strategii rozwoju i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, miast, regionów oraz gospodarki polskiej.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie Państwa seminarzystów z inicjatywą Fundacji UEP. Jednocześnie informujemy, że tegoroczna, łączna pula nagród w konkursie wynosi 7500 zł. Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 29.09.2017 roku.

 

Prace konkursowe wraz z kompletem dokumentów, wymienionym w regulaminie konkursu, należy przekazać przez kancelarię Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu lub przesłać na adres: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań, z dopiskiem "Konkurs".

 

Niezbędne do zgłoszenia dokumenty znajdują się na stronie: konkursy.fue.ue.poznan.pl

WYDZIAŁY