Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Oświadczenia ws. wpisów pana Pawła Urbańskiego w mediach społecznościowych | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Oświadczenia ws. wpisów pana Pawła Urbańskiego w mediach społecznościowych

Nawiązując do niestosownego zachowania naszego pracownika w mediach społecznościowych, kategorycznie potępiamy takie postępowanie i jako Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu sprzeciwiamy się wszelkim aktom nietolerancji i agresji. Podkreślić jednak należy, że prezentowane w mediach społecznościowych wpisy są prywatnymi opiniami Pana Pawła Urbańskiego i jako takie powinny być traktowane. Kontrola pracodawcy nad pracownikiem ogranicza się wyłącznie do jego działalności zawodowej. Uniwersytet jako pracodawca nie ma podstaw prawnych ingerować w sferę prywatności pracownika i prawo do wolnej wypowiedzi. Jednakże oceniając negatywnie takie zachowanie podjęte zostały stosowne działania i zwrócona uwaga Panu Pawłowi Urbańskiemu na nieodpowiednią formę wypowiedzi publikowanych przez niego w mediach społecznościowych.

W konsekwencji wydane zostało następujące oświadczenie pana Pawła Urbańskiego:

Wyrażam ubolewanie i przepraszam wszystkie osoby, które mogły poczuć się urażone i dotknięte tonem moich wypowiedzi publikowanych w mediach społecznościowych. Przepraszam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu za narażenie jego dobrego imienia i utraty renomy. W związku z zaistniałą sytuacją chciałem poinformować o złożeniu przeze mnie na ręce JM Rektora oraz Dziekana rezygnacji z wybieralnych funkcji jakie pełnię na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu tj. członkostwa w Senacie UPP i Radzie Wydziału. Paweł Urbański.

WYDZIAŁY