Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Polska Komisja Akredytacyjna ponownie wyróżniła kierunek leśnictwo | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Polska Komisja Akredytacyjna ponownie wyróżniła kierunek leśnictwo

Polska Komisja Akredytacyjna (PKA), oceniając jakość kształcenia na kierunku „leśnictwo” prowadzonym na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia przyznała: najwyższą ocenę – wyróżniającą.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że wysoka ocena jakości kształcenia prowadzonego na Wydziale Leśnym UPP na kierunku „leśnictwo” oraz stopień przyjętych kryteriów jakościowych i ceny programowej uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej (uchwalę Nr 477/2017 z dnia 21 września 2017 r).

Chciałbym nadmienić, że kierunek leśnictwo prowadzony przez Wydział Leśny UPP jest jednym z nielicznych Polsce, które uzyskały ocenę wyróżniającą dwa razy z rzędu.

W związku z powyższym chciałbym Państwu podziękować i wyrazić słowa uznania za utrzymywanie wysokich standardów kształcenia na kierunku „leśnictwo”.

 

Prof. dr hab. Piotr Łakomy - Dziekan Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

WYDZIAŁY