Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Polska Nagroda Innowacyjności 2017 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Polska Nagroda Innowacyjności 2017

Mamy zaszczyt poinformować, iż Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu otrzymało Polską Nagrodę Innowacyjności 2017 w kategorii Innowacyjna Uczelnia za wdrażanie projektów wspierających synergię nauki z biznesem w programie prowadzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz redakcję Forum Przedsiębiorczości w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Doceniono działalność Centrum w zakresie realizacji projektów pt.:

  • InnCOM_PULS - instrumenty optymalizacji procesów komercjalizacji, kreowania innowacji, doskonalenia dialogu oraz wzrostu efektywności współpracy między nauką i gospodarką (program MNISW pn. Dialog),
  • EkoBioFood – PULS PLANTINOVA PPNT (program MNISW pn. Inkubator Innowacyjności +).

Nagrodę odebrał Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Pan Jacek Wawrzynowicz, podczas V Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości organizowanego w dniach 26-27.10.2017r. w Zielonej Górze.

 

Zespół CIiTT

WYDZIAŁY