Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Seminarium poświęcone Światowemu Dniu Wody - Leaving on one behind | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Seminarium poświęcone Światowemu Dniu Wody - Leaving on one behind

Celem spotkania jest prezentacja dorobku i możliowści zarów o Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, jak i firm, a także rozwijanie współpracy między nauką, a praktyką  i wymiana doświadczeń. 

Seminarium naukowo-techniczne skierowane jest do środowisk związanych z praktyką, pracowników naukowych oraz wszystkich studentów UPP a w szczególności kierunków: Inżynieria środowiska, Inżynieria i gospodarka wodna oraz gospodarka przestrzenna, jak i również do uczniów szkół średnich zainteresowanych tą tematyką. 

 

Termin: 22 marca 2019 r.

Miejsce: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UPP

ul. Piątkowska 94

godz. 9.00 - 15.00, sala 111

 

WYDZIAŁY