Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stypendia na staże | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stypendia na staże

Program stypendiów dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienie w Poznaniu.

Program stypendiów dla studentów przygotowujących się do podjęcia zatrudnienie w Poznaniu. Miasto Poznań zaprasza poznańskie firmy i studentów poznańskich uczelni do skorzystania ze wsparcia finansowego na organizację staży.

 

Dla kogo:

 • Organizatorem stażu może być firma mająca siedzibę w Poznaniu
 • Stypendystą może być student poznańskiej uczelni zamieszkały w Poznaniu, który zostanie przyjęty na staż przez organizatora stażu. (Wyjątkowo możliwe jest przyznanie stypendium osobie nieposiadającej miejsca zamieszkania w Poznaniu, jeśli spełnione są wszystkie pozostałe warunki).

 

Cel programu:

 • Wsparcie poznańskich studentów i ułatwienie im zdobycia atrakcyjnych miejsc stażowych, a następnie miejsc pracy w poznańskich firmach.
 • Wsparcie dla firm, pozwalające obniżyć koszty organizacji staży.
 • Tworzenie nowych miejsc pracy - po zakończeniu stażu wymagane jest zatrudnienie stażysty (lub innej osoby) przez organizatora stażu i utrzymanie utworzonego w ten sposób miejsca pracy przez 6 miesięcy.

 

Stypendium:

 • Przyznawane na maksymalnie 6 miesięcy.
 • Kwota stypendium może być przeznaczona na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów stażu w kraju lub za granicą, jak np.: koszty szkolenia, podróży, utrzymania, zakwaterowania.
 • Decyzję o wysokość stypendium podejmuje Prezydent Miasta w oparciu o kosztorys stażu przedstawiony przez organizatora stażu, biorąc pod uwagę liczbę złożonych wniosków i wysokość dostępnych środków budżetowych.

 

Wnioski:

 • Wniosek składa organizator stażu wraz z kandydatem na stypendystę
 • Miejsce złożenia wniosku: Urząd Miasta Poznania, pl. Kolegiacki 17, Poznań
 • Terminy składania wniosków: cztery razy w roku, do dnia: 31 marca, 30 czerwca, 31 października lub 31 grudnia danego roku.

 

Podstawa prawna, regulamin, wzór umowy i wzór wniosku można znależć tutaj 

 

Kontakt, bliższe informacje:

 

WYDZIAŁY