Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uczelnia zacieśnia współpracę z Miastem Poznań | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uczelnia zacieśnia współpracę z Miastem Poznań

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz oraz zastępca Prezydenta Miasta Poznania Maciej Wudarski w dniu 3 listopada br. podpisali umowę o nawiązaniu ścisłej  współpracy w zakresie  realizacji wspólnych projektów  badawczych dot. lasów komunalnych zlokalizowanych na terenie miasta. 

Współpraca między Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a Zakładem Lasów Poznańskich będzie miała charakter interdyscyplinarny, bowiem - jak powiedział prorektor prof. Krzysztof  Szoszkiewicz -  umowa znacznie ułatwi wymianę informacji naukowych. Ze strony uczelni do realizacji wspólnych projektów badawczych dotyczących miejskich lasów włączą się nie tylko leśnicy, ale również naukowcy z innych dziedzin – specjaliści z architektury krajobrazu, gospodarki przestrzennej, ekonomii czy medycyny weterynaryjnej i nauk o zwierzętach.

 

Z kolei prezydent Maciej Wudarski  jest przekonany, że zawarta dziś umowa pozwoli na wdrożenie wielu pożytecznych rozwiązań dla dobra lasów i nauki, zwłaszcza w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań służących lasom komunalnym, których powierzchnia wynosi ponad dwa i pół tys. hektarów. Tereny te są  narażone na wiele czynników związanych, m.in. z zanieczyszczeniem środowiska miejskiego. Zarówno uczelnia, jak i miejski zakład będą mogły realizować wspólne projekty innowacyjne i podejmować działania o ich dofinansowanie.

 

Biorący udział w spotkaniu dyr. Zakładu Lasów Poznańskich mgr inż. Mieczysław Broński podkreślił, że współpraca z naukowcami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pozwoli m.in. na łatwiejsze wytypowanie siedlisk, które trzeba chronić przed wydeptywaniem ściółki leśnej, co prowadzi w konsekwencji do powolnego wymierania lasu. Te i inne  problemy chcemy rozwiązywać wspólnie ze specjalistami z uczelni, wykorzystując ich wiedzę i nasze doświadczenie. Będziemy szerzej udostępniać lasy komunalne Poznania celom dydaktyczno-naukowym i prowadzić przedsięwzięcia o charakterze edukacyjno-przyrodniczym.

 

Kierownik Pracowni SIPO i Fotogrametrii na Wydziale Leśnym, dr inż. Paweł Strzeliński uszczegółowił zakres współpracy z Zakładem Lasów Poznańskich, która polegać będzie na wdrożeniu technologii geomatycznych, zakupu sprzętu, oprogramowania oraz cyklu szkoleń dla pracowników ZLP, monitoringu przyrodniczego i zagospodarowaniu turystyczno-rekreacyjnym terenów leśnych miasta Poznania.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

 

Rzecznik prasowy UPP

Foto: Jerzy Lorych

WYDZIAŁY