Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego

Informujemy, że Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jako jedyny w Polsce, z dniem 26 czerwca 2017 roku uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

DECYZJA - Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oaz o stopniach
i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Rady
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 26
czerwca 2017 r. Wydziałowi Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

ZałącznikRozmiar
PDF icon DECYZJA436.21 KB

WYDZIAŁY