Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

27 czerwca br. odbyło się XX posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Podczas posiedzenia pozytywnie zaopiniowano wnioski o mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego: prof. dr. hab. Bartłomieja Mazeli, prof. dr hab. Doroty Cieślak, prof. dr hab. Małgorzaty Pomorskiej-Mól oraz prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza. Pozytywnie zaopiniowano również 3 wnioski o zatrudnienie: prof. dr. hab. Marka Houszki na stanowisku profesora zwyczajnego oraz dr hab. Beaty Doczekalskiej i dr. hab. Mariusza Sojki na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

 

Podjęto uchwałę w sprawie zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć objętych zakresem tych obowiązków, wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2018/2019. Treść przyjętej uchwały pozostała w tym samym brzmieniu, jak obowiązująca regulacja z poprzedniego roku akademickiego.

 

Senat wydał pozytywną opinię odnosząc się z aprobatą do inicjatywy uruchomienia Uniwersytetu Młodych Przyrodników. Jest to przedsięwzięcie edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich. Projekt będzie realizowany w ramach trzech pozyskanych grantów obejmujących następujące przedsięwzięcia: Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej „Zostań młodym inżynierem środowiska”, Wydział Technologii Drewna „Tego nie wiesz o drewnie” oraz Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Wydział Leśny „Przyroda od A do Z”.

 

Uchwalano plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z zakładami doświadczalnymi oraz Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu na rok 2018, który oceniony został jako przemyślana kalkulacja planowanych zadań i przedsięwzięć względem posiadanych środków.

 

Wyrażono zgodę na przekazanie na rzecz Miasta Poznań nieruchomości położonej przy ul. Podlaskiej 2 w Poznaniu o pow. 0,0794 ha, zabudowanej budynkiem przedszkola, w zamian za wydanie przez Miasto Poznań nieruchomości, stanowiącej własność Uczelni, położonej przy ul. Wojska Polskiego 53, 53A z równoczesnym zrzeczeniem się przez Miasto Poznań nakładów poniesionych przez Skarb Państwa i Miasto Poznań na niniejszej nieruchomości. Komisje senackie pozytywnie zaopiniowały taki zamiar uregulowania spraw z Miastem Poznań, uważając, że jest to racjonalne i w pełni uzasadnione rozwiązanie.

 

Ponadto w związku z zakończeniem studiów stwierdzono wygaśnięcie mandatu członka Senatu pani Katarzyny Mikołajczak – przedstawicielki studentów Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas XX posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP

w Repozytorium dokumentów.

 

Iwona Cieślik
Rzecznik prasowy UPP

WYDZIAŁY