Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Konkurs Twinning już otwarty! | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Konkurs Twinning już otwarty!

Do dnia 28 września 2023 r. można aplikować do konkursu Twinning w ramach Horyzontu Europa. Celem Twinningu jest wzmocnienie działań związanych z budowaniem sieci współpracy pomiędzy instytucjami z krajów wideningowych (m.in. Polska), a wiodącymi jednostkami naukowymi. Beneficjenci tego konkursu mają podnieść profil badawczy swojej instytucji, poprawić rozwój pracowników ze szczególnym naciskiem na wzmocnienie umiejętności administracyjnych i zarządczych związanych z realizacją projektów międzynarodowych. Szczegółowych informacji udziela p. Anna Przybysz konsultantka Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Zachodnia, e-mail:  Anna.Przybysz@zut.edu.pl

WYDZIAŁY