Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku akademickim | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku akademickim

W dniu 26 maja br. o godz. 12:00 na kanale Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się premiera wykładu online dra hab. Adama Stecyka, prof. US pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku akademickim”.

Dostrzegając potrzebę refleksji na temat wpływu sztucznej inteligencji na naukę, komunikację naukową i procesy dydaktyczne zapraszamy na wykład dra. hab. Adama Stecyka, prof. US pt. „Wykorzystanie sztucznej inteligencji w środowisku akademickim”. Poruszone zostaną w nim kwestie podstawowe z punktu widzenia możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w procesach kształcenia i działalności badawczej. Omówione będą również najważniejsze problemy praktyczne, na które mogą napotkać zarówno studenci, jak i nauczyciele akademiccy.

WYDZIAŁY