Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility 15th International Symposium on Buckwheat „Buckwheat for health” - przełożone na 2023 rok | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

15th International Symposium on Buckwheat „Buckwheat for health” - przełożone na 2023 rok

Konferencja organizowana jest z inicjatywy IBRA (International Buckwheat Research Association) od 30 lat. Ma ona charakter cykliczny (co 2 lata) i cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców (około 150 uczestników) zajmujących się uprawą, hodowlą i nawożeniem gryki.

Komitet organizacyjny informuje, że ze względu na niepewność związaną z trudną sytuacją w Europie Wschodniej, XV Sympozjum Gryki zostanie przełożone na rok 2023. Sympozjum odbędzie się w Puławach w dniach 1-8 lipca 2023 r.

Zapraszamy do śledzenia strony www konferencji, gdzie będą pojawiały się aktualne informacje. 

 

 

Konferencja organizowana jest z inicjatywy IBRA (International Buckwheat Research Association) od 30 lat. Ma ona charakter cykliczny (co 2 lata) i cieszy się dużym zainteresowaniem naukowców (około 150 uczestników) zajmujących się uprawą, hodowlą i nawożeniem gryki. Oprócz sesji o tematyce rolniczej, odbywają się także sesje naukowe poświęcone naukom medycznym i nauce o żywności, dlatego z całą pewnością można uznać, że jest to konferencja interdyscyplinarna, a spoiwem łączącym jest surowiec - gryka.

Celem organizowanego wydarzenia jest wymiana najnowszych osiągnięć naukowych dotyczących gryki, jako rośliny proekologicznej, cechującej się wysoką wartością odżywczą, z możliwościami wykorzystania jej do produkcji żywności o ukierunkowanym działaniu prozdrowotnym. W konferencji uczestniczą również farmerzy oraz przedstawiciele firm przetwarzających grykę, dlatego spotkanie to umożliwia przedyskutowanie problemów związanych z wykorzystaniem surowca oraz otwiera furtkę do współpracy z branżą rolniczą, spożywczą oraz medyczną na arenie międzynarodowej.

 

Termin: 26 czerwca 2022

Miejsce: Puławy 

WYDZIAŁY