Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility IX Konferencja Naukowo-Techniczna pn. "Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

IX Konferencja Naukowo-Techniczna pn. "Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji"

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce.

Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: ochrony i kształtowania środowiska; gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym; degradacji, ochrony i rekultywacji wód; infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; ekoenergetyki i gospodarki o obiegu zamkniętym; innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska; nowoczesnych technik i technologii pomiarowych w geodezji; zarządzenia przestrzenią wiejską; przetwarzania danych przestrzennych; geoinformacji.

 

Konferencja kierowana jest do pracowników oraz doktorantów ze wszystkich ośrodków naukowych w Polsce, przedstawicieli instytucji publicznych i sektora prywatnego. 
Wymiana doświadczeń podczas konferencji umożliwi określenie skutecznych działań w zakresie kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego na terenie całej Polski. Szacowana liczba uczestników to 75 osób.

 

Termin: 6 wrześia 2023 r.

Miejsce: Janów Lubelski

WYDZIAŁY