Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu (X Konferencja Ekonomiczno-Leśna) | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowoczesne zarządzanie gospodarką leśną w świetle założeń Europejskiego Zielonego Ładu (X Konferencja Ekonomiczno-Leśna)

Celem koonferencji jest m.in. zaprezentowanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście gospodarki leśnej obecnie realizowanej w Polsce ze wskazaniem kierunków jej udoskonalania; wymiana doświadczeń i poglądów na temat innowacyjnych instrumentów i technik skutecznego zarządzania gospodarką leśną w warunkach zmieniającego się paradygmatu interakcji człowieka ze środowiskiem; przybliżenie słuchaczom istoty funkcjonowania wielofunkcyjnej gospodarki leśnej ze wskazaniem jej roli w kształtowaniu procesu zwiększania bioróżnorodności ekosystemów leśnych; dyskusja nad sposobami komunikacji społecznej w zakresie promowania polskiego modelu leśnictwa w implikacji z założeniami europejskiego Zielonego Ładu.

Zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka leśna realizowana w Polsce już dzisiaj, w dużej mierze, wpisuje się w stawiane przez Unię Europejską cele. Wymagana jest jednak dyskusja pozwalająca na wdrażanie rozwiązań z zakresu nowoczesnego zarządzania i komunikacji społecznej. Koniecznym jest uwypuklenie pozytywnych cech realizowanej gospodarki w polskim modelu leśnictwa z jednoczesnym poszukiwaniem rozwiązań lepszej komunikacji pozwalających na zrozumienie tego modelu przez społeczeństwo.

Wielofunkcyjność leśnictwa i zmieniające się oczekiwania społeczne, co do sposobów zarządzania lasami sprawiają, że od leśnej kadry kierowniczej wymaga się nie tylko wiedzy leśnej, ale również wysokich umiejętności menadżerskich. Sprawowanie zarządu w zakresie realizacji gospodarki leśnej wymaga profesjonalnych kwalifikacji i umiejętności wykraczających poza wiedzę stricte leśną. Dlatego koniecznym jest budowanie platform wymiany poglądów i doświadczeń w układzie interdyscyplinarnego transferu wiedzy dotyczącej nowoczesnego zarządzania gospodarka leśną.

Planowana konferencja właśnie taki układ zapewnia a jej interdyscyplinarność gwarantowana jest przez połączenie kompetencji menedżerskich z najnowocześniejszymi rozwiązaniami w nauce o leśnictwie, wiedzy z zakresu nowoczesnej ekonomii, prawa, zarządzania, psychologii, rachunkowości, w tym rachunkowości zarządczej.

 

Termin: 15-17 listopada 2023 r.

Miejsce: Marine Hotel&Ultra Marine, 78-100 Kołobrzeg, ul. Sułkowskiego 9

WYDZIAŁY