Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pierwszy Kongres Nowoczesnych Technologii Nawożenia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pierwszy Kongres Nowoczesnych Technologii Nawożenia

Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy związane z rolą nowoczesnych technologii nawożenia , dzięki którym w sposób zrównoważony będzie można prowadzić produktywne gospodarstwo rolne.
Skoncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących nadchodzących zmian regulacyjnych i ich wpływu na rolnictwo w Polsce oraz spojrzenia na Europejski Zielony ład jako nowe wytyczne do prowadzenia gospodarstw rolnych.
Celem Kongresu jest edukacja i wspieranie rozwoju rolnictwa zrównoważonego.

Przedsięwzięcie jest kierowane do rolników.

 

Więcej informacji na stronie internerowej kongresu - https://kongresntn.pl/

 

Termin: 8 lutego 2023 

Miejsce: Pałac Mała Wieś, Mała Wieś 40, Belsk Duży 

WYDZIAŁY