Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Seminarium poświęcone Światowemu Dniu Wody pod hasłem: "Przyspieszenia zmian - bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Seminarium poświęcone Światowemu Dniu Wody pod hasłem: "Przyspieszenia zmian - bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć w świecie"

Celem seminarium jest stworzenie platformy do dyskusji i poszukiwania rozwiązań problemów związanych z zasobami wodnymi w naszym kraju. Rozwijanie współpracy między nauką a praktyką, wymiana doświadczeń i aktywizacja firm do współtworzenia bazy danych dla przyszłych absolwentów, spełniającego wymagania współczesnego rynku pracy w zakresie inżynierii środowiska i gospodarki wodnej.
 

Seminarium naukowo-techniczne skierowane jest do środowisk związanych z praktyką, do pracowników naukowych, studentów UPP a szczególnie kierunków: Inżynierii Środowiska, Inżynieria i Gospodarka Wodna oraz Gospodarka Przestrzenna, jak również uczniów szkół średnich zainteresowanych tą tematyką.

 

Termin: 22 marca 2023 r.

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

WYDZIAŁY