Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Nowe kierunki badań w inżynierii środowiska, energetyce i geodezji"

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych i osiągnięć wdrożeniowych z zakresu inżynierii środowiska, energetyki oraz geodezji realizowanych w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Tematyka konferencji będzie obejmowała zagadnienia dotyczące: ochrony i kształtowania środowiska; gospodarowania wodą w środowisku przyrodniczym; degradacji, ochrony i rekultywacji wód; infrastruktury technicznej obszarów wiejskich; ekoenergetyki i gospodarki o obiegu zamkniętym; innowacyjnych technologii w inżynierii środowiska; innowacyjnych technik i technologii pomiarowych w geodezji; geodezyjnego urządzania przestrzeni wiejskiej; przetwarzania danych przestrzennych, geowizualizacji.

Konferencja kierowana jest przede wszystkim do doktorantów i młodych naukowców, przy udziale doświadczonych naukowców

 

Termin: 21-23 września 2022r.

Miejsce: Urszulin 

WYDZIAŁY