Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility XII Zawody Młodych Leśników | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

XII Zawody Młodych Leśników

Zawody Młodych Leśników to wydarzenie kierowane do uczniów techników leśnych mające na celu sprawdzenie wiedzy zdobytej podczas nauki w szkole średniej, a także umiejętnosć pracy pilarką spalinową i orientacji w terenie podczas przeprowadzanego biegu na orientację. 

 

Jest to przedsięwziecie o charakterze ogólnopolskim . 

 

Termin: 13-15 kwietnia 2023 r. 

Miejsce: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 

WYDZIAŁY