Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility System identyfikacji wizualnej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

System identyfikacji wizualnej

System identyfikacji wizualnej UPP to zbiór jednolitych zasad, reguł i standardów porządkujących działanie uczelni w sferze wizualnej.
Oparty jest na czterech podstawowych komponentach: logotypie, znaku, kolorystyce i typografii. SIW został stworzony po to aby poprzez konsekwentne stosowanie ustaleń, instrukcji czy zaleceń budować silny, rozpoznawalny i pozytywnie postrzegany wizerunek Uniwersytetu, a w perspektywie zapewnić łatwą i szybką jego identyfikację.

Wszelkie zasady, zalecenia i wytyczne zawarte w systemie identyfikacji wizualnej są skierowane do jednostek wewnętrznych uczelni oraz instytucji, które z Uczelnią współpracują.

Więcej informacji na temat interpretacji wytycznych, pobierania plików czy zastosowania można uzyskać w dziale Marketingu i Komunikacji.

 

 

WYDZIAŁY