Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Katalog Dobrych Praktyk SOU 2022 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Katalog Dobrych Praktyk SOU 2022

Miło nam poinformować, że podejmowane przez wspólnotę akademicką naszej Uczelni działania na rzecz propagowania postaw społecznie odpowiedzialnych nie tylko w nauce, lecz również w szeroko rozumianej aktywności społecznej zostały docenione i umieszczone w kolejnej już edycji Katalogu Dobrych Praktyk Uczelni.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znajduje się wśród 45 uczelni- liderów w działaniach  z tego zakresu. Ponadto zgłoszona przez nas w okresie pandemii COVID-19 dobra praktyka w postaci powstania i działania Centrum Wsparcia i Rozwoju UPP przeszła ewaluację jako jedna z 15 dobrych praktyk, które przetrwały próbę czasu, trwają, ewoluują i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Gratuluję Zespołowi CWR UPP, dziękuje za dotychczasową aktywność i proszę o dalszą aktywność!

Dziękuję wszystkim Państwu za dotychczasowe aktywne działania na polu społecznej odpowiedzialności i wyrażam nadzieję, że również w kolejnych latach będziemy mogli dzielić się ze społecznością polskich uczelni sygnatariuszy Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni dokonaniami z tego zakresu.

 

 

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska

/Pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności/

ZałącznikRozmiar
PDF icon Katalog dobrych praktyk uczelni 20223.68 MB

WYDZIAŁY

Partnerzy